Ưu điểm mua online
Đơn giản
Đơn giản, chủ động
 
 
Chỉ với vài “chạm”, khách hàng có thể hoàn tất thủ tục đăng ký nhanh chóng. Chủ động chọn lựa các gói bảo hiểm với mức phí bảo hiểm phù hợp.
Đơn giản
Hỗ trợ nhanh chóng
 
 
Nhanh chóng xét duyệt hồ sơ và thông báo trong thời gian sớm nhất.
Đơn giản
Thanh toán trực tuyến an toàn, bảo mật
 
 
Nền tảng thanh toán trực tuyến an toàn, bảo mật. Linh hoạt chọn lựa kênh thanh toán phí bảo hiểm phù hợp.